Nieuws

 • Noordzeekanaalgebied op weg naar duurzame en circulaire industrie

  De industrie in het Noordzeekanaalgebied werkt aan de verduurzaming van hun productieprocessen en wil de CO2-uitstoot verminderen. Het NZKG bestuursplatform heeft alle projecten die het verduurzamen van de industrie in het NZKG mogelijk gaan maken, beschreven in de Cluster Energie Strategie (CES) NZKG.Ook Athos is als project opgenomen in deze Cluster Energie Strategie. En wij […] Lees meer »
 • Athos zoekt engineeringpartijen voor volgende projectfase

  Na afronding van de feasibility fase eind vorig jaar heeft Athos een aantal concept studies uitgevoerd welke begin tweede kwartaal 2021 in een pre-FEED fase verder vervolgd gaan worden. Lees meer »
 • Athos voorgedragen voor Europese subsidie

  Het projectteam van Athos is verheugd over de voordracht voor de CEF (Connecting Europe Facility) subsidie van circa 15 mln Euro. Door de Europese Commissie is een voordrachtlijst ter goedkeuring aan het Europese Parlement gestuurd met projecten die in aanmerking komen voor subsidie. Athos heeft deze subsidie aangevraagd voor de werkzaamheden om te komen tot een technisch concept van de CO2-infrastructuur in het Noordzeekanaalgebied. Lees meer »
 • Egbert Vrijen benoemd tot projectdirecteur Athos

  Per 1 mei 2020 is Egbert Vrijen aangesteld als projectdirecteur van het project Athos. Athos is het gezamenlijke project van Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel, gericht op afvang, transport, opslag en hergebruik van CO2 in de Noordzeekanaalregio. Lees meer »
 • Athos-project in trek bij potentiële samenwerkingspartners

  Athos, het gezamenlijke project van Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel gericht op afvang, transport, opslag en hergebruik van CO2 in de Noordzeekanaalregio, heeft in november 2019 een uitvraag gedaan naar mogelijk geïnteresseerde klanten en CO2-opslagpartners. Hierop is een ruim voldoende aantal reacties gekomen. Lees meer »
 • CCUS-project Athos polst marktinteresse CO2 – levering, – gebruik en – opslaglocaties

  Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel werken, onder noemer Athos, samen aan de uitwerking van een CCUS-project in het Noordzeekanaalgebied. Onlangs hebben de partijen een haalbaarheidsstudie afgerond en aangekondigd diverse vervolgstudies uit te gaan voeren. Daarvoor nodigt Athos nu partijen uit om hun interesse in het CCUS-project kenbaar te maken. Lees meer »
 • Studie ‘Athos’ toont haalbaarheid aan: Noordzeekanaalgebied biedt potentieel voor CO2-infrastructuur

  Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel, hebben een haalbaarheidsstudie naar afvang, transport, opslagen hergebruik van CO2 (CCUS, Carbon Capture Utilisation and Storage) in het Noordzeekanaalgebied positief afgerond. In het gebied zijn voldoende mogelijkheden voor het aanleggen van een CO2-infrastructuur met opslag van CO2 in lege gasvelden onder de Noordzee én hergebruik van CO2. In de komende maanden zullen de partijen voor verdere uitwerking van het CCUS-project in het Noordzeekanaalgebied diverse vervolgstudies uitvoeren. Lees meer »