02-10-2020

Athos voorgedragen voor Europese subsidie

Het projectteam van Athos is verheugd over de voordracht voor de CEF (Connecting Europe Facility) subsidie van circa 15 mln Euro. Door de Europese Commissie is een voordrachtlijst ter goedkeuring aan het Europese Parlement gestuurd met projecten die in aanmerking komen voor subsidie. Athos heeft deze subsidie aangevraagd voor de werkzaamheden om te komen tot een technisch concept van de CO2-infrastructuur in het Noordzeekanaalgebied. 

Het subsidiebedrag wil Athos besteden aan de werkzaamheden en studies voor het ontwerpen en ontwikkelen van de infrastructuur (de zogenaamde FEED fase). Deze werkzaamheden zijn er op gericht om tot een Final Investment Decision te komen in 2023. Athos levert een essentiële bijdrage aan de Nederlandse CO2-reductie en verwacht vanaf 2026 operationeel te zijn. 

Volgende stap
Om voor de CEF subsidie in aanmerking te komen, heeft Athos begin dit jaar al de status van ‘Project of Common interest’ gekregen. Met een plek op deze voordrachtlijst is de kans groot dat Athos de subsidie ook verleend krijgt. Laatste stap in het proces is de goedkeuring door het Europees Parlement.