01-05-2020

Egbert Vrijen benoemd tot projectdirecteur Athos

Per 1 mei 2020 is Egbert Vrijen aangesteld als projectdirecteur van het project Athos. Athos is het gezamenlijke project van Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel, gericht op afvang, transport, opslag en hergebruik van CO2 in de Noordzeekanaalregio.

Egbert Vrijen

Egbert Vrijen is aangetrokken om fulltime leiding te geven aan het project. Hij volgt Thijs de Vries op, die zich weer volledig gaat focussen op zijn rol als Programmamanager CCUS bij Gasunie New Energy.

Vrijen heeft 20 jaar ervaring in de kapitaalintensieve industrie, met name in de energiewereld. Hij gaf veelal leiding aan grootschalige projecten. Zijn vorige aanstelling was bij Bluewater Energy Services, waar hij leiding gaf aan de afdeling Tender Management & Estimating.  Daarvoor was hij projectmanager energietransitie bij Stadsverwarming Purmerend.

Op het moment dat Vrijen de projectleiding op zich neemt, bevindt Athos zich – na het afronden van de haalbaarheidsstudie- in een fase van nader onderzoek naar opslaglocaties, benodigde systemen, trac├ęs en infrastructuur. Afgevangen CO2 kan deels worden hergebruikt in producten of processen, het overige deel zal het worden opgeslagen in lege olie- en gasvelden onder de Noordzee.  Doel is om door middel van CO2-hergebruik en -opslag  op termijn van enkele jaren de CO2-uitstoot substantieel te verlagen. Aangezien CCUS een van de weinige manieren is waarmee de industrie op korte termijn grote hoeveelheden CO2 tegen relatief lage kosten kan reduceren, is Athos een belangrijk onderdeel in het behalen van de doelen van het Nederlandse Klimaatakkoord.